Formularz reklamacyjny - gwarancja

_______________________________________________________________________________
Pola oznaczone * - wymagane.
Po wysłaniu formularza powinna wyświetlić się informacja o przyjęciu zgłoszenia. W przypadku jej braku, proszę sprawdzić czy pola z * są uzupełnione i wysłać jeszcze raz.
Na adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
_______________________________________________________________________________

Zdjęcie 2

Załącznik

Zdjęcie 1

Załącznik

Kopia (skan) dowodu zakupu (faktura/paragon)

Załącznik
Klauzula informacyjna RODO
FERRO S.A. przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu Usług przez FERRO S.A. oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych zgodnie z RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia Usług; w celach archiwizacyjnych przez okres prawem określony. Więcej informacji w Regulaminie: https://www.f-design.pl/regulamin/